98fd0561ee93d632acdb2599caa5cf3a.jpg
a085d0531c098bda854786133ea96c5f.jpg
95627c87cdbe98a9bc8f048ea984f743.jpg
04854d06fd20d8a1166c1b2544fcc4b5.jpg

آ.اف.سبلان

  • پروژه ها
  • قرارداد ها
  • عملیات

قرارداد ها

قرارداد ها

Distinations

Distinations

پودر پوشش دیواری و عایق رطوبتی (واتر پروف) برای ضد نفوذ کردن دیوار ها و کانال های آبرسانی و مخازن آب و فاضلاب و حوض های پرورش ماهی
پودر پوشش دیواری و عایق رطوبتی (واتر پروف) برای ضد نفوذ کردن دیوار ها و کانال های آبرسانی و مخازن آب و فاضلاب و حوض های پرورش ماهی
صفحه1 از3